Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

CFP - Διεθνές συνέδριο για την Πρώιμη Ισλαμική Αίγυπτο στη Βασιλεία της Ελβετίας


Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Living the End of Antiquity – Individual Histories from Byzantine to Islamic Egypt” διοργανώνεται από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2017 στη Βασιλεία της Ελβετίας. 

Το συνέδριο οργανώνεται από την Καθηγ. Dr. Sabine Huebner στα πλαίσια του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος που διευθύνει με τίτλο "Change and Continuities from a Christian to a Muslim Society — Egyptian Society and Economy in the 6th to 8th Centuries" και με χρηματοδότηση από το Swiss National Science Foundation.

Ως κέντρικοί ομιλητές θα παρίστανται καταξιωμένοι επιστήμονες του χώρου όπως οι Roger Bagnall (Νew York), Anne Boud'hors (Paris), Alain Delattre (Bruxelles), Jean-Luc Fournet (Paris), Jim Keenan (Chicago) και Αριεττα Παπακωνσταντίνου (Reading).  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ.

Τελική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Μαΐου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου