Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

The Canons of Our Fathers: Monastic Rules of Shenute

Βentley LAYTON, The Canons of Our Fathers: Monastic Rules of Shenute, Oxford 2014 To τελευταίο βιβλίο του καθηγητή  Bentley Layton (Yale University) είναι αφιερωμένο στην νομοκανονική παραγωγή της εμβληματικής φυσιολογνωμίας του Κοπτικού Μοναχισμού και της Κοπτικής Γραμματείας, στον μοναχό Σενούτε της Ατρίπης (347-465), ηγούμενο της Λευκής Μονής (Dair al Abiad), κοντά στο Sohag, την αρχαία Πανόπολη. O Σενούτε, γνωστός στην Κοπτική Εκκλησία ως άγιος Σενούτε ο αρχιμανδρίτης, διεύθυνε ένα σύνολο ανδρικών και γυναικείων μοναστικών κοινοτήτων στην Άνω Αίγυπτο από τα τέλη του 4ου έως και μετά τα μέσα του 5ου αι. Το σωζόμενο κειμενικό coprus που αποδίδεται στον Σενούτε και τους διαδόχους του Βήσα και Ζηνόβιο αποτελεί αναμφίβολα το εκτενέστερο και πιο διαφωτιστικό σώμα μαρτυριών που αφορούν τον πρώιμο χριστιανικό μοναχισμό, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειονότητά τους δεν αποτελούν αγιολογικές και θρυλικές διηγήσεις, αλλά επιστολές, ομιλίες, προγραματείες και μοναστικούς κανόνες που γράφησαν την ίδια ακριβώς -ή με ελάχιστη χρονική απόσταση- εποχή με τα γεγονότα που περιγράφουν.
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται στο Κοπτικό πρωτότυπο και σε αγγλική μετάφραση ένα σύνολο κανονιστικών κειμένων του 5ου αι. που αποδίδονται στο Σενούτε και τους διαδόχους του, τα οποία θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο πρώιμος κοινοβιακός μοναχισμός στην Άνω Αίγυπτο. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των έργων του Σενούτε και η επίδραση που άσκησαν στην εξέλιξη του αιγυπτιακού μοναχισμού και της Κοπτικής πνευματικότητας  προσδιορίζουν και τη σημασία της εν λόγω μελέτης τόσο στις Κοπτικές Σπουδές όσο και στην Ιστορία του Μοναχισμού γενικότερα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Preface, p. ix
Tables and Illustrations,  p. xiii
Editorial Signs and Forms of References in the Part I,  p. xv

Part 1: The Nature of the Rules     
      Introduction, p. 3
      A New Corpus of Monastic Rules, p. 3

      "Eremetic" and "Cenobitic" Monasticism, p. 5 

1.The Historical Context of the Rules, p. 11
       Institutional Shape of the Federation, p. 11
       Evidence for the Founding of the Federation: The Naples Fragment, p. 14
       The Naples Fragment in English, p. 15
       A Tentative Early History of the Federation , p.19
Appendix 1: Who is the main actor of the Naples Fragment?, p. 27
Appendix 2: Historical Evidence of Pcol, p. 32

 2.The Corpus of Monastic Rules, p. 35 
       The Nature of the Rules Corpus, p. 35
       Rules and Rule Books, p. 36
       Who wrote the Rules?, p. 39 
       Form and Content of the Rules, p. 42 
       Language of the Rules, p.4 5
       Sanction of the Rules, p. 47

3. Monastic Life As Seen in the Rules, p. 51
      The Cenobium as a Physical Plant, p. 52
      The Community, p. 54
      Ascetic Observances, p. 57
      The Hierarchy, p. 61 
      Liturgy, p. 68
      Economy, p.74 
       
4. Monastic Experience and Monastic Rules, p. 77 
      The  Experience of Conversion to Monastic Life, p. 78 
      Rules and the Acquisition of Monastic Identity, p. 81
      Maintenance of Monastic Identity, p. 84 

Part 2: Corpus of Monastic Rules 

     Abbreviations for Libraries and Museums Holding the Coptic Manuscripts, p .89
     Editorial Signs, p. 90 
     The Rules edited and translated, p. 92
     Concordance of Manuscript References and Rules Numbers, p. 343

Works Cited, p. 349
Subject Index to Part I, p. 355 

Από τον Bentley Layton κυκλοφορούν επίσης Α Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary, Wiesbaden 2000; Coptic in 20 Lessons, Leuven 2007. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου